תא לחץ -

החברה מתמחה בייצור מערכות הידראוליות למתקנים לבדיקת תאי לחץ עבור רשות שדות התעופה ומערכות הביטחון.