top of page

תנאי שימוש

 

הסכם בין המשתמש לבין אתר ניגי צינורות
אתר ניגי צינורות מורכב ממספר דפי אינטרנט המופעלים ע"י ניגי צינורות.
אתר ניגי צינורות מוצע לך בהתניה לקבלתך, ללא שינוים, את התנאים וההערות אשר המסמך שלהלן מכיל. שימושך באתר ניגי צינורות מהווה קביעה להסכמתך לכל התנאים וההערות דלעיל.
שינויים בהסכם תנאי השימוש
ניגי צינורות שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים וההערות אשר תחתיהן אתר ניגי צינורות מוצע לקהל, כולל, אך לא מוגבל ע"י, נושאים הקשורים לשימוש באתר ניגי צינורות.
קישורים לגורמי צד שלישי
אתר ניגי צינורות עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן "אתרים מקושרים"). האתרים המקושרים אינם תחת שליטתו של ניגי צינורות ובהתאם ניגי צינורות אינו אחראי לתוכן של אף אתר מקושר. כולל, ללא הגבלה, אף קישור המופיע באתרים מקושרים או כל עדכון או שינוי שהוא באתר מקושר. אתר ניגי צינורות אינו אחראי לשידורי "webcasting" או כל צורת שידור המתקבלת מאתר מקושר. אתר ניגי צינורות מספק קישורים אלו אך ורק כאמצעי נוחות והכללה של קישורים אלו אינם מצביעים על תמיכה בהם או במפעיליהם ע"י ניגי צינורות.
איסור על שימוש בלתי חוקי
כתנאי לשימושך באתר ניגי צינורות הינך מחויב ניגי צינורות לא להשתמש באתר ניגי צינורות לכל מטרה המנוגדת לחוק או לתנאים או ההערות המצויינים במסמך זה. אין לך אישור להשתמש באתר ניגי צינורות בכל אופן העשוי להזיק, לנטרל, להעמיס או לפגום באתר ניגי צינורות או להפריע לשימושו או הנאתו של כל גורם אחר באתר ניגי צינורות. אין לך אישור לשמור כל חומר או מידע שאינו הועד להיות זמין או שסופק ע"י אתר ניגי צינורות.
שימוש בתקשורתSERVICES
אתר ניגי צינורות עשוי להכיל שירותי עלוני לוח ("bulletin"), אזורי צ'אט, חדשות, קבוצות חדשות, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים, לוחות שנה ו/או הודעות ותשתיות תקשורת אחרות המעוצבות לאפשר לך תקשורת עם הציבור בגדול או עם קבוצה באופן קולקטיבי (להלן "אמצעי תקשורת"). אתה מסכים להשתמש באמצעי התקשורת אך ורק בכדי לפרסם, לשלוח ולקבל הודעות וחומר הולמים אשר קשורים לאמצעי התקשורת הרלוונטי. לשימוש כדוגמא, ולא כהגבלה, אתה מסכים על כך שכל עוד הנך משתמש באמצעי תקשורת לא תבצע את הדברים הבאים:

 

 

א. להכפיש, להתעלל, להטריד, לארוב, לאיים או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות החוקיות (דוגמת זכות הפרטיות והפרסום) של אחרים.

ב. להציג, לפרסם, להעלות, להפיץ או לפזר כל נושא, שם, חומר או מידע העשוי להיות בלתי הולם, בוטה, גס, מכפיש, מפר זכויות, מגונה, בלתי ישר, או בלתי חוקי.

ג. להעלות קבצים המכילים תוכנה או חומר אחר המוגן ע"י החוק (או ע"י זכויות יוצרים, פרטיות או פרסום) אלא אם הנך מחזיק בכל הזכויות דלעיל או שקיבלת את כל האישורים וההרשאות הנדרשים לכך. 

ד. להעלות קבצים המכילים וירוסים, קבצים מושחטים, או כל תוכנה שכזו אשר עשויה לפגוע בתפקודה של מחשב של מישהו.

ה. לפרסם או להציע למכירה או קניה כל סחורה או שירות עבור עסק או מטרה כלשהי, אלא אם כן שירות תקשורת שכזה מאשר באופן ספציפי הודעה שכזו.

ו. לבצע או להעביר הלאה סקרים, תחריות, סכמות ותרשימים או מכתבי שרשרת. 

ז. להוריד כל קובץ שפורסם ע"י משתמש אחר באצעות אמצעי תקשורת שאתה מכיר, או אמור להכיר, או שהופץ באמצעותם.

ח. לפגוע באמינותו או למחוק תכונות ותוספות של מחברים, בהודעות חוקיות, קניינם, או תגיות המציגות את מקורותיה של תוכנה או כל חומר אחר המוכל בתוך קובץ שהועלה לאתר.

ט. להגביל או לאסור כל משתמש אחר מלהשתמש או להנות משירותי התקשורת שלו. 

י. להפר כל תקנון או חוק התנהגות או כל קו מנחה אחר אשר עשוי להיות ישים Violate any code of conductלכל אמצעי תקשורת שהוא.

יא. לאסוף או לצבור בכל דרך אחרת מידע אודות אחרים, כולל כתובת דוא"ל, ללא אישורם המובהק. 

יב. להפר כל חוק או נוהל ישים ע"פ המצויין באתר.

אתר ניגי צינורות אינו מחויב לבקר את אמצעי התקשורת דלעיל. עם זאת, ניגי צינורות שומע לעצמו הזכות לסקור חומר המפורסם באתר באמצעי התקשורת ולהסיר כל חומר שימצא לנכון ע"פ החלטתו האישית וללא חובת הודעה. ניגי צינורות שומר לעצמו את הזכות לנתק את גישתך לכל או לחלקים מאמצעי התקשורת בכל זמן נתון ללא חובת הודעה או סיבה כלשהי.

אתר ניגי צינורות שומר לעצמו את הזכות בכל זמן נתון להסגיר מידע כנדרש בכדי לספק את רשויות החוק, הנהלים, התהליכים המשפטיים, או לבקשת הממשלה; או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר על מידע או חומר בכל או בחלק מאתר ניגי צינורות ללא חובת הודעה כלשהי.

נהג תמיד במשנה זהירות בעת מתן פרטי זיהוי אישיים לגביך או לגבי ילדיך/קרוביך בעת שימוש באמצעי התקשורת. אתר ניגי צינורות אינו שולט או מאשר את התוכן, ההודעות או המידע הנמצא בכל אמצעי תקשורת שהוא. ועל כן, ניגי צינורות מתנער ספציפית מכל אמינות הנוגעת לאמצעי התקשורת וכל פעולה שהיא הנגרמת מהשתתפותך בכל אמצעי תקשורת. מנהלים ומארחים אינם מאושרים או מוכרים כדוברים רשמיים של אתר ניגי צינורות והשקפותיהם אינן בהכרח משקפות את אלו של אתר ניגי צינורות.

חומרים המועלים לאמצעי תקשורת עשויים להיות נתונים להגבלות פרסום, שימוש, שיעתוק, ו/או הפצה. הנך אחראי לדבוק בהגבלות אלו במידה ואתר מוריד חומר. 

חומרים המסופקים לאתר ניגי צינורות או המפורסמים בכל אתר/דף של ניגי צינורות

אתר ניגי צינורות אינו מהכריז בעלות על חומר שאתה מגיש לניגי צינורות (כולל הזון חוזר / "פידבק" והצעות) או פרסום, העלאה, הכנסה או הצגה לכל אתר/דף ניגי צינורות או שירותים הקשורים אליו (להלן באופן קולקטיבי "הגשות"). עם זאת, בפרסום, העלאה, הכנסה, הספקה או הגשת ההגשות שלך הנך מאשר לאתר ניגי צינורות, לחברותיו הנספחות, או לבאי כוחו להשתמש בהגשה שלך בקשר לפעולותיהם של עסקי האינטרנט שלהם, כולל, ללא הגבלה, אישור לביצוע: העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע, הופעה, שיעתוק, עריכה, תרגום ועריכת התבנית מחדש - בהגשה שלך; וכן לפרסם את שמך בהקשר להגשתך. 

לא ישולמו פיצויים בעת שימוש בהגשותיך, היות וכמצוין לעיל, האישור ניתן. אתר ניגי צינורות אינו מחוייב תחת בשום מקרה, לפרסם או להשתמש באף הגשה שתספק ומחזיקה בזכות להסיר כל הגשה בכל זמן נתון ע"פ החלטת אתר ניגי צינורות וללא חובת הודעה.

ע"י פרסום, העלאה, הכנסה, הספקה, או הגשה של הגשותיך הנך מתחייב ומציג אמיתות על כך שהנך מחזיק בבעלותך או שולט באופן אחר, בכל הזכויות הנדרשות המתוארות בקטע זה, כולל, ללא הגבלה, כל הזכויות הנדרות לך בדי לספק, לפרסם, להעלות, להכניס או להגיש את ההגשות. 

מיאון אחריות בנוגע לאמינות

המידע, תוכנה, תוצרים ושירותים הכלולים או הנגישים דרך אתר ניגי צינורות עשוים לכלול אי-דיוקים או טעויות כתיב. שינוים נעשים באופן תקופתי להוספת מידע למסמך זה. ניגי צינורות ו/או ספקיו עשוים לבצע שיפורים ו/או שינויים באתר ניגי צינורות בכל זמן נתון. אין להסתמך על עצות הניתנות דרך אתר ניגי צינורות להחלטות אישיות, רפואיות, משפטיות או כלכליות ועליך להוועץ בבעל מקצוע מומחה מתאים לעצה ספציפית המתואמת אישית למצבך.

אתר ניגי צינורות ו/או ספקיו אינם מתחייבים בנוגע להתאמתו, אמינותו, זמינותו, עדכניותו או דיוקו של המידע, התוכנה, המוצרים, והשירותים והתכנים הגרפים הכלולים באתר ניגי צינורות לכל שימוש שהוא. בהיקף המירבי המאושר ע"י החוק, כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות ותוכן גרפי מסופקים כפי שהם. ללא ערבון או התניה מכל סוג שהם. אתר ניגי צינורות ו/או ספקיו בזאת מתנערים מאחריות וכל ערבון או התניה בנוגע למידע, תוכנה, מוצרים, שירותים ותכנים גרפים אלו, כולל כל הערבונות המושלכים מכך או תנאי מסחר, התאמה למטרה מסוימת, תואר או בלתי-הפרתיות חוקית או נוהלתית. 

בהיקף המירבי המאושר ע"י החוק, באף מקרה אתר ניגי צינורות ו/או ספקיו יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, ענישתי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, כולל, ללא הגבלה, נזק בשל איבוד יכולת השימוש, מידע, או רווחים הנובעים או הקשורים בכל אופן שהוא לביצועי אתר ניגי צינורות, עיכובים או חוסר יכולת להשתמש אתר ניגי צינורות או בשירותיו, ההגבלה או כשלון להספקת שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים ותכנים גרפיים שנאספו דרך אתר ניגי צינורות או הנובע באופן כלשהו משימוש באתר ניגי צינורות, בין אם הדבר מבוסס על חוזה, עוול/אי-צדק, הזנחה או כל דבר אחר, אפילו אם אתר ניגי צינורות או כל אחד מספקיו נודע לאפשרות של נזקים. היות ומספר מדינות/אזורי שיפוט אינם מאשרים מניעה או הגבלה של אמינות לנזקים נסיבתיים או מקריים, ההגבלות דלעיל עשויים שלא לחול עליך. אם הנך בלתי מרוצה עם חלק כלשהו מאתר ניגי צינורות או עם כל סעיף שהוא מתנאי השימוש שהוצגו במסמך זה, הפתרון היחיד והייחודי הנמצא בידך הינו הפסקת השימוש באתר ניגי צינורות.

יצירת קשר : niggi@npt.co.il

סיום שימוש/הגבלת כניסה

אתר ניגי צינורות שומר לעצמו הזכות, ללא חובת הודעה, להפסיק את גישתך לאתר ניגי צינורות והשירותים הקשורים אליו או כל חלק ממנו וזאת בכל זמן נתון וללא חובת הודעה. באופן כללי, בהיקף המירבי המותר ע"י החוק, הסכם זה תקף ע"פ חוקי מדינת ישראל ועל כן, הנך נתון לכפיפות מוחלטת לשיפוט ע"פ החוק בכל מחלוקת שתעלה משימוש באתר ניגי צינורות. שימוש באתר ניגי צינורות הינו בלתי מאושר בכל שטח שיפוט שאינו נותן כוח לכל התנאים וההערות המוצגים במסמך זה, כולל, ללא הגבלה, המגבלות הכלולות בחלק זה של המשמך. הנך מסכים ששום השקעה משותפת, שותפות, תעסוקת או יחסי סוכניות הקיימים בינך ובין אתר ניגי צינורות כתוצאה מהסכם זה עם אתר ניגי צינורות. ביצועיו של אתר ניגי צינורות ע"פ הסכם זה הנם נתונים לחוקים הקיימים, לתהליכים המשפטיים ואף מרכיב במסמך זה אינו פוגם בזכותו של אתר ניגי צינורות להענות לבקשות או דרישות הממשלה, ביהמ"ש וגורמי אכיפת החוק והמשטרה הנוגעים לשימושך באתר ניגי צינורות או במידע המסופק ל / נאסף ע"י אתר ניגי צינורות בהתאם לשימוש שכזה. במידה וחלק כלשהו של הסכם זה מתגלה כבלתי תקף, או בלתי ניתן לאכיפה, בהתם לחוק, כולל, אך לא מוגבל, למיאון אחריות הערבון ומגבלות האמינות שהוצגו דלעיל, אזי ההוראות הבלתי תקפות או בלתי אכיפות ייוחסו כמוחלפות ע"י הוראות תקפות וברות אכיפה אשר תואמות בקירוב את ההוראות המקוריות של ההסכם ושאריתו ישאר בתוקף. אלא אם צויין אחרת, בזאת, הסכם זה מתקנן את כלל ההסכם בין המשתמש ואתר ניגי צינורות תוך התייחסות לאתר ניגי צינורות ותחליפי התקשורת וההצעות הקודמות ובנות זמנו בין אם אלקטרוניות, כתובות או בע"פ בין המשתמש לניגי צינורות תוך התייחסות לאתר ניגי צינורות. גירסא מודפסת של הסכם זה או כל הודעה הנתנת באופן אלקטרוני יהיה קביל בתהליכים משפטיים או אדמיניסטרטיביים תוך התבססות או התייחסות להסכם זה באותו היקף לתנאים המופיעים במסמכים עיסקיים אחרים אשר תועדו ונוצרו במקור כעותק מודפס קשיח. ישנה העדפה למשיכת ההסכם הנ"ל באנגלית (ע"פ המסמך המקורי וכן העדפה למשיכת העתק נוסף בעברית).

זכויות יוצרים וסמלים מסחריים

כל התכנים של אתר ניגי צינורות הינם ו/או ספקיו. כל הזכויות שמורות.

סמלים מסחריים

שמותיהן של חברות ומוצרים ממשיים המוזכרים בזאת עשויים להיות סמלים מסחריים של בעליהם החוקיים.

החברות, ארגונים, מוצרים, אנשים, ואירועים המוצגים בזאת הינם פרי הדמיון. לא קיים קשר ביניהם לבין חברות, ארגונים, מוצרים, אנשים או אירועים אמיתיים ואין להסיק קיומו קשר שכזה. 

כל זכות שלא ניתנה באופן מיוחדת תיוחס כשמורה ע"פ זכויות יוצרים. 

הודעות ולתהליכים להצהרה על הפרת זכויות יוצרים

בהתאם לחוק, הודעות על הפרת זכויות יוצרים ישלחו לספק השירות. כל פניה אשר אינה רלוונטית לנושא לא תקבל מענה כלל! לפרטים ראה פרטי הגשת פניה בגין הפר זכויות יוצרים. 

bottom of page