top of page

דיגום רכבים -

החברה מתמחה בדיגום והתקנות של מערכות הידראוליות לצורך הרמה , ייצוב ופילוס בעזרת מייצבים הידראוליים של כלי רכב ומטענים.

bottom of page