top of page

תעשיות פוני -

החברה מתמחה בייצור ודיגום כליי רכב לצורך שינוע כלי רכב וסחורות. המתקנים מבוססים על מערכות הידראוליות,

בוכנות הידראוליות להרמה וכננות משיכה.

bottom of page