top of page

חליצת קנים-
 
החברה מתמחה בייצור מכונות הידראוליות לחליצת קנים המשלבים מערכות
אוויר, מים וחשמל כולל הקמת קו ייצור מושלם, TURN - KEY מלא.

bottom of page