top of page

כננת לכבלים אופטיים -

החברה מתמחה בייצור כננות הידראוליות למשיכת כבלים אופטיים, מוצר שפותח בניגי צינורות מלוטשים במיוחד והתאמתו לדרישות ייחודיות של חברת בזק וקבלנים להשחלת כבלים אופטיים.

bottom of page